Lukavice

Obec Lukavice... obec založena přibližně kolem roku 1364 ...

... nadmořská výška - 378 m.n.m.

... dominující stavba - pozdně barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie,
postavený v letech 1783 - 1784 ...

... ve II. polovině 18. a 19. stol. - těžba železných rud ...

... škola, kterou navštěvovalo až 200 žáků byla postavena - roku 1888 ...

... sčítání obyvatel 1869 - 1170 občanů ...

... počet obyvatel z roku 2001 - 511, 144 obydlených domů a 36 rekreačních chalup ...

... výměra obce - 1089,87 ha ...

----------------

... na území obce se dá nalézt zkamenělina Inoceramus lamarcki...


13


Nacházíme ji v sedimentech středního turonu (druhohory - křída), ve spongilitických slínovcích. V Lukavici mám ověřeny dvě lokality v lesích nad baráčkem.


Hudy